Visie van onze school


Geef ze de ruimte!


OBS de Sterrenkijker vindt het belangrijk dat ieder kind plezier in leren heeft. We zien ze graag huppelend naar school komen en weer fluitend naar huis gaan. OBS de Sterrenkijker geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Onze kinderen zijn de toekomst! 

Onze school staat middenin wijk Noord in Leerdam en middenin de samenleving. Voor ons betekent dit dat we samenwerken met wijkraad, Huis Ter Leede en Samen Doen. En daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen hun leefomgeving leren kennen en begeleiden ze hier graag bij door er samen op uit te gaan de wijk in.  

Wij willen de kinderen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven, waarmee ze voorbereid zijn op hun toekomst. Daarbij vinden we samenwerking met ouders heel belangrijk en maken daarbij gebruik van actief ouderschap. Zo ontvangen de ouders wekelijks van ons een mail met de leerdoelen van de komende week en tijdens ons koffieuurtje bespreken we allerlei onderwerpen met ouders die op dat moment aan de orde zijn. Want zoals de visie van ons cluster Leerdam is: opvoeden doen we samen!

We willen de kinderen leren om te gaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Op deze wijze dragen wij bij aan het opvoeden van onze kinderen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers.

Onze school is een plek waar...
          - iedereen welkom is
          - iedereen zichzelf mag zijn
          - wij respectvol met elkaar omgaan
          - iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen
          - ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt
          - we positief denken stimuleren