Even voorstellen: onderwijs op De Sterrenkijker


OBS de Sterrenkijker is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. Onze school staat middenin wijk Noord in Leerdam en middenin de samenleving. Met ouders, kinderen en externe instanties werken wij intensief samen. Dit op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Wij hebben een open karakter en een enthousiast, betrokken en deskundig team. 

Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling. 
 
        Gezien en gewaardeerd worden!
Iedere dag start met een korte ontmoeting tussen kind en leerkracht: een hand en een persoonlijk welkom bij de deur van de klas. 
Dat eerste contact vinden wij heel belangrijk! Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt!

Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen.