Even voorstellen: onderwijs op De SterrenkijkerOBS de Sterrenkijker is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. Onze school staat middenin wijk Noord in Leerdam en middenin de samenleving. Met ouders, kinderen en externe instanties werken wij intensief samen. Dit op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Wij hebben een open karakter en een enthousiast, betrokken en deskundig team. 

Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling. 

Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen. 
 

Schoolplan
In ons schoolplan vertellen wij u over onze missie en visie, de werkwijze en de ambities van onze school. U kunt hierin lezen hoe wij onze pedagogische opdracht vervullen en de verplichte onderwijstijd vormgeven. Ons schoolplan is hier te downloaden. 


De school beschikt over een kwaliteitsdocument waarin wordt beschreven op welke wijze de school de kwaliteitszorg vormgeeft. In dit kwaliteitsdocument wordt beschreven hoe in onze school de kwaliteitszorg georganiseerd is.

Wilt u meer weten over wat openbaar onderwijs op onze school betekent, klik dan hier.