Medezeggenschapsraad


 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Hieronder stelt de oudergeleding zich aan u voor. De personeelsgeleding bestaat uit Jasmin Smit en Lonetta Pieters (locatie Leerdam) en Willeke Kruys (locatie Kedichem). Jasmin Smit is de secretaris van de mr. Meer informatie over het personeel vindt u op de pagina 'ons team'. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent altijd welkom om hierbij aan te sluiten. De notulen van de vergaderingen van dit schooljaar worden op deze pagina geplaatst. 

 
Daphne Bos
Oudergeleding namens locatie Leerdam
 
Mijn naam..
 
Mijndert Wiesenekker - voorzitter
Oudergeleding namens locatie Kedichem
 
Al enkele jaren ben ik MR lid. Voor ons dorp Kedichem is de school heel belangrijk. Daarnaast is goed onderwijs voor onze kinderen natuurlijk van groot belang. Wij hebben zelf drie kinderen waarvan er nog twee op de basisschool zitten. Als MR lid zijn wij er voor alle leerlingen dus als we als MR u  kunnen helpen dan doe ik dat graag.  Naast deze functie ben ik ook voorzitter van de GMR van O2A5 
 
Mathilde Mosselman 
Oudergeleding namens locatie Kedichem
 
Mijn naam is Mathilde Mosselman. Ik heb 4 kinderen, waarvan 3 op het voortgezet onderwijs en de jongste in groep 7 van de Verrekijker in Kedichem. Ongeveer een jaar geleden ben ik lid geworden van de MR, omdat ik graag betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen van de school en hoop zo een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het plezier dat de kinderen op school beleven. Daarnaast ben ik nu 2 jaar met veel plezier klassenouder. In mijn vrije tijd geef ik taalles aan volwassen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en lees ik graag.

Mocht u iets onder de aandacht willen brengen of veranderd willen zien, kaart het gerust bij me aan.