Medezeggenschapsraad


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Hieronder stelt de oudergeleding zich aan u voor. De personeelsgeleding bestaat uit Kaleigh Hijmering (locatie Leerdam) en Esther Laisiwy (locatie Kedichem). Kaleigh Hijmering is de secretaris van de mr. Meer informatie over het personeel vindt u op de pagina 'ons team'. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent altijd welkom om hierbij aan te sluiten. Een link naar de notulen van de MR vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

 

Tatyana van Ipenburg - oudergeleding namens locatie Kedichem
Ik ben Tatyana van Ipenburg, momenteel 34 jaar en heb een dochter in groep 3 van de Sterrenkijker Kedichem.
Afgelopen jaar ben ik gekozen om plaats te nemen in de MR, dit jaar ben ik door wijzigingen in de MR voorzitter geworden. Mijn deelname aan de MR en de rol van voorzitter vervul ik met veel plezier. Ik vind het leuk en belangrijk om mee te mogen denken over zaken die mijn dochter aangaan en daarmee alle kinderen bij ons op school (zowel in Kedichem als in Leerdam). Het sparren over keuzes die de schoolleiding moet maken, de zaken bespreken waar wij als ouders of zij als school tegenaan lopen en de ad-hoc beslissingen die genomen moeten worden, denk aan nu de Covid-19 maatregelen elke keer weer.
Mochten er nu zaken spelen die je besproken wilt hebben op school, maar vind je het lastig of vervelend dit gesprek met school aan te gaan, dan kan dit vaak ook via één van de leden van de MR. Schroom je dan ook vooral niet om me aan te spreken bij school of ons te mailen op mr.kedichem@gmail.com.


Zwanette van der Leeden - oudergeleding namens locatie Kedichem
Tekst en foto volgen nog.


Lin van de Wetering - oudergeleding namens locatie Leerdam
Tekst volgt nog
Notulen van de MR
Notulen 2019-11-11