PBS: Regel van de week
slider placeholder
U weet misschien dat wij op school werken met PBS (Positive Behaviour Support). Met PBS werken wij schoolbreed aan het aanleren van gewenst gedrag. Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn hierbij het uitgangspunt. 
Iedere week staat een nieuwe regel centraal, waarbij we extra aandacht besteden aan het oefenen van het gedrag dat bij deze regel hoort. De meeste kinderen vinden deze lessen erg leuk, vooral omdat de juffen ook (expres) het foute voorbeeld geven ;-) . De kinderen moeten dan benoemen wat de juf dan wél had moeten doen, dat kunnen zij heel goed!
Op het prikbord naast de ingang van de school kunt u zien welke regel extra aandacht krijgt. deze week is dat: We lopen rustig in de school.